lenacab: (Default)
[personal profile] lenacab
Фіналісти конкурсу: Ірина Осмоловська, Ганна Бовсуновська, Олена Корольова, Ольга Козицька та Олена Смирнова.

!_MAX7994


1 місце у Ірини Осмоловської, "3D ілюзія", Київ (квілт в центрі).
Квілт зліва - "Оптична Ілюзія" Махової Ірини, Київ. Справа - "Життя" Вербицької Ольги, Київ.

!_MAX7991

2 місце у Бовсуновської Ганни, "Дівчинка та слон", Київ (квілт зліва).
Квілт справа - "Пограй зі мною" Манжос Тетяни, Київ.
!_MAX8001

3 місце - мій квілт "Червоні черевички"(справа).
Доречі, квілт зліва "Кристал" зшила Мірі Цой, яка належить до одного з організаторів конкурсу, тому цей квілт участі в змаганні не приймав.
!_MAX7999

4 місце у Козицької Ольги, "Кубічне мереживо", Київ (квілт зліва).
Квілт справа - "Мрії про море" Корольової Дарії, Київ.
!_MAX8000

5 місце у Смирнової Олени, "Вазарелі #1", Дніпропетровськ (квілт справа).
Квілт зліва - "Троянда" Бобирь Інни, Київ.
!_MAX8004

Всі п'ять переможців отримали гарні подарунки: сертифікати від мережі взуттєвих магазинів INTERTOP, чудові набори тканин від творчого центру "Бабушкин сундучок", а ще – передплату на журнал "Всё о рукоделии". Доречі, без подарунків не залишився ніхто.

Організатори конкурсу.
Intertop-73

Учасники конкурсу біля своїх витворів.
Intertop-41

Далі я покажу вам фотографії решти робіт.

Зліва - "Світло Всесвіту" Янчуковської Ніни, Київ. У центрі - "Танець ромбів" Бошко Галини, Львів. Справа - "Сходи до небес" Корольової Галини, Київ.
!_MAX7995

Зліва - "Традиція" Левченко Тетяни, Київ. Справа - "Спалах" Лашко Наталії, Кам`янець-Подільський.
!_MAX8003

Зліва - "Чотири пори року" Єрьоменко Людмили, Київ. Справа - "Парад планет" Козицької Раїси, Київ.
!_MAX8002

Зліва - "Рудбекія" Геніної Ренати, Київ. Справа - "Ромби" Зарубіної Олени, Київ.
!_MAX8005

Зліва - "Захід" Бобирь Інни, Київ. Справа - "Зі скриньки" Макаревич Марії, Київ.
!_MAX8006

!_MAX7996

!_MAX7993

Наша "мафія" - одна сім'я, де всі - талановиті рукодільниці.
Intertop-14

Загальна фотографія на пам'ять.
Intertop-78

Може якось розповім, як я шила свій квілт, може кому буде цікаво. Напередодні оголошення результатів мій квілт "Червоні черевички" став квілтом дня на дуже популярному американському сайті The Quilt Show. Це вже п'ятий мій квілт з шести, що я там розмістила. Оці зірочки біля назв квілтів означають, що цей квілт став колись квілтом дня.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lenacab: (Default)
lenacab

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 05:44 am
Powered by Dreamwidth Studios